องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การลา การมาทำงานสาย และการขาดงาน ของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ รักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4