messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศการแต่งกายปฏิบัติราชการประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 65 |
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ ถวายหลวงหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ 22 ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62 |
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัย ( อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 111 |
ประกาศ-ก.จ.กท.และ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3) ประกาศ-ก.จ.กท.และ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 71 |
การพัฒนาความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 86 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 217 |
ประกาศกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 73 |
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 102 |
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 87 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 67 |
21 - 40 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8