messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 80 |
รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 64 |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 76 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 70 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง การริบประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 53 |
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 67 |
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 70 |
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 70 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76 |
ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59 |
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76 |
41 - 60 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8