messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 351 |
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 364 |
คณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 309 |
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 361 |
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 383 |
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 166 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่ จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 138 |
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 305 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและมาติดต่องานราชการขอให้กรอกแบบประเมินผ่าน QR CODEด้วยนะครับ เพื่อนำผลการประเมินนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาองค์และการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 394 |
บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 147 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 151 |
ประกาศฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 307 |
ประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 293 |
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 278 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 315 |
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 278 |
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนครู poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 305 |
ประกาศผลการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 298 |
ประกาศต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 285 |
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 262 |
101 - 120 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8