messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 21 ตุลาคม2562 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 242 |
จดหมายข่าว กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 155 |
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 366 |
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 146 |
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 207 |
ประกาศ อบต.โคกสูง เรื่องฐานการคำนาณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 227 |
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 187 |
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 192 |
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 211 |
ประรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 216 |
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 201 |
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 205 |
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 184 |
ประกาศรับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 232 |
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 192 |
จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 210 |
ประกาศๆ อบต.โคกสูงเปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พ.ค.-31 ก.ค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 190 |
ประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและประกันภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 187 |
จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 222 |
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 190 |
121 - 140 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8