messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

info นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล
info ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลโคกสูง ประจำปี 2567
นายวัชระ เหลาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง
โครงการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ลานอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปรุงแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ :โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รู้ รับ ปรับตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และผู้ด่อยโอกาส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต่อเติมอาคาร อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview688

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584

สถิติ sitemap
วันนี้ 154
เดือนนี้1,289
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,734
ทั้งหมด 228,065


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ