ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ ( e-bidding )

ชื่อไฟล์ : oUVx5ZIFri51306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้