ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ชื่อไฟล์ : zKFpbJsWed102820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้