ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนประถมศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง