ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนข้ามลำห้วยม่วง บ้านสว่างสำราญ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง