ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง