ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง