messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 118 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
งบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
งบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
งบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1