messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายทศวรรษ พุทธวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0937807590
นายบุญกว้าง กอมสิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0943682535
นายชยพันธ์ สานุศิษย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0610282912
นายสราวุธ จวงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 1
โทร : 0828380665
นายพรชัย สว่างใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3
โทร : 0653175560
นางท่อนทอง ตะเนาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 5
โทร : 0624784912
นายชัยชนะ วิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 6
โทร : 0807212202
นายปัง จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 7
โทร : 0935130360
นายมานพ ปัตตานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 8
โทร : 0833570658
นายวารินทร์ ธรรมวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 10
โทร : 0806190159