messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
info_outline วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พัฒนาก้าวไกล ให้เข้ากับโลกยุคใหม่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นหนึ่งในด้านบริหาร