องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (11 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
อบต.โคกสูงและอำเภอปลาปาก ได้ดำเนินการมอบสังกะสีและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านม่วง หมู่ที่ 2 และ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 (29 ภาพ) [19 เมษายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 ภาพ) [19 เมษายน 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 (15 ภาพ) [12 เมษายน 2565]
ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (8 ภาพ) [25 มีนาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ระหว่างวันที่ 11- 15 มีนาคม 2565 (11 ภาพ) [23 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (12 ภาพ) [24 พฤศจิกายน 2564]
ทำพิธีส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 17 กันยายน 2564 ให้แก่นางสาวน้ำฝน วันแก้ว (19 ภาพ) [17 กันยายน 2564]
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ให้ความอนุเคราะห์หินคลุก จำนวน 2 รถสิบล้อ สำหรับปรับหน้าดิน บริเวณด้านหน้าสถานที่กักกัน (Local Quarantine) (5 ภาพ) [4 สิงหาคม 2564]
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 ที่ได้มอบน้ำดื่มและอาหารว่าง แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ถูกกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) (13 ภาพ) [3 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2 3