messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พัฒนาก้าวไกล ให้เข้ากับโลกยุคใหม่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นหนึ่งในด้านบริหาร
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์

พัฒนาก้าวไกล ให้เข้ากับโลกยุคใหม่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นหนึ่งในด้านบริหาร
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสูง เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของตำบลมหาชัย โดยได้แยกการปกครองจากตำบลมหาชัย เมื่อปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองของอำเภอปลาปาก ประกอบด้วยหมู่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ 2 บ้านม่วง หมู่ 3 บ้านสว่างสำราญ หมู่ 4 บ้านนกเหาะ หมู่ 5 บ้านนกเหาะน้อย หมู่ 6 บ้านฮ่องโจด หมู่ 7 บ้านสว่างภูมี หมู่ 8 บ้านนกเหาะ หมู่ 9 บ้านโคกสูง หมู่ 10 บ้านนกเหาะ พื้นที่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีสภาพป่าแล้ง ดินเป็นดินลูกรัง มีสภาพแห้งแล้ง มีลำห้วยไหลผ่านอยู่สองสาย เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ทิศใต้ ติดกับ ต.ยอดชาด กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลาปาก และ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ทิศตะวันตก ติดกับ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทอผ้าลายมุก สาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกสูง มี 2 เส้นทาง คือ 1. จากเส้นทางสายนครพนม-สกลนคร จากปากทางเข้าตำบลมหาชัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร 2. จากตัวอำเภอปลาปาก โดยทางหลวงจังหวัด ระยะทาง 10 กิโลเมตร
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสูง เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของตำบลมหาชัย โดยได้แยกการปกครองจากตำบลมหาชัย เมื่อปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองของอำเภอปลาปาก ประกอบด้วยหมู่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ 2 บ้านม่วง หมู่ 3 บ้านสว่างสำราญ หมู่ 4 บ้านนกเหาะ หมู่ 5 บ้านนกเหาะน้อย หมู่ 6 บ้านฮ่องโจด หมู่ 7 บ้านสว่างภูมี หมู่ 8 บ้านนกเหาะ หมู่ 9 บ้านโคกสูง หมู่ 10 บ้านนกเหาะ พื้นที่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีสภาพป่าแล้ง ดินเป็นดินลูกรัง มีสภาพแห้งแล้ง มีลำห้วยไหลผ่านอยู่สองสาย เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ทิศใต้ ติดกับ ต.ยอดชาด กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลาปาก และ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ทิศตะวันตก ติดกับ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทอผ้าลายมุก สาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกสูง มี 2 เส้นทาง คือ 1. จากเส้นทางสายนครพนม-สกลนคร จากปากทางเข้าตำบลมหาชัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร 2. จากตัวอำเภอปลาปาก โดยทางหลวงจังหวัด ระยะทาง 10 กิโลเมตร