messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษาฯ
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก
นางสาวกัญวรา สุวรรณมาโจ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : โทร.-
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวิจิตรา หามวงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
(นางสำลี ไกยะฝาย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพัฒนา ทศราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกชกร นาชัยดุลย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางราตรี พระชัยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ