องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
แผนผังเว็บไซต์หลัก
เมนู : เมนูหลัก (Main)
เมนู : เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
เมนู : ผู้บริหาร/สภา
เมนู : ข้อมูลบุคลากร
เมนู : แผนการดำเนินงาน
เมนู : การปฏิบัติงานการให้บริการ
เมนู : ข้อมูลหน่วยงาน
เมนู : โครงสร้างส่วนราชการ
เมนู : ข้อมูลข่าวสาร
เมนู : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เมนู : สอบถามข้อมูล
เมนู : ita2563
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370