องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานผลการอบรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file เรื่องรายงานผลการเข้าประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1